Важлива тема «поділ відходів»
Навчання із задоволенням
Також важливий «Кервоче»

Курс

Вміст

Курс «Оренда водійських прав» складається з чотирьох модулів по три години кожен. Мова курсу – німецька, оскільки німецька, швидше за все, буде також засобом спілкування з майбутнім орендодавцем. Однак, за бажанням, можна скористатися і перекладачем.

Метою змісту курсу є стійке посилення особистої відповідальності та самоефективності учасників і таким чином зробити важливий внесок в успішну інтеграцію. Пошук житла та теми, пов’язані з переїздом, такі як запит на переадресацію, перереєстрація чи важливі німецькі абревіатури в газетних оголошеннях, тому є невід’ємною частиною курсу.

Учасники також повинні зрозуміти та дізнатися, що означає договір оренди в Німеччині: що ви повинні підмітати тротуар і сходи під час Kehrwoche, навіщо в квартирі детектор диму, як користуватися протипожежною ковдрою, що кімнатна температура не над вікном, але контролюється опаленням або що ви повинні регулярно провітрювати, щоб уникнути цвілі.

Важливою темою оренди водійських прав і збереження миру в співтоваристві є розділення сміття та переробка. У багатьох країнах світу не бачать економічної цінності відходів. Сміття там просто сміття. Тут важливо розуміти німецьку систему розділення та поводитися з нею безпечно.

На додаток до фіксованих тем, звичайно, є місце для індивідуальних питань і щоденних проблем.

«Orenda vodiysʹkykh prav» skladayetʹsya z chotyrʹokh moduliv po try hodyny kozhen. Mova kursu – nimetsʹka, oskilʹky nimetsʹka, shvydshe za vse, bude takozh zasobom spilkuvannya z maybutnim orendodavtsem. Odnak, za bazhannyam, mozhna skorystatysya i perekladachem.

Metoyu zmistu kursu ye stiyke posylennya osobystoyi vidpovidalʹnosti ta samoefektyvnosti uchasnykiv i takym chynom zrobyty vazhlyvyy vnesok v uspishnu intehratsiyu. Poshuk zhytla ta temy, povʺyazani z pereyizdom, taki yak zapyt na pereadresatsiyu, perereyestratsiya chy vazhlyvi nimetsʹki abreviatury v hazetnykh oholoshennyakh, tomu ye nevidʺyemnoyu chastynoyu kursu.

Uchasnyky takozh povynni zrozumity ta diznatysya, shcho oznachaye dohovir orendy v Nimechchyni: shcho vy povynni pidmitaty trotuar i skhody pid chas Kehrwoche, navishcho v kvartyri detektor dymu, yak korystuvatysya protypozhezhnoyu kovdroyu, shcho kimnatna temperatura ne nad viknom, ale kontrolyuyetʹsya opalennyam abo shcho vy povynni rehulyarno provitryuvaty, shchob unyknuty tsvili.

Vazhlyvoyu temoyu orendy vodiysʹkykh prav i zberezhennya myru v spivtovarystvi ye rozdilennya smittya ta pererobka. U bahatʹokh krayinakh svitu ne bachatʹ ekonomichnoyi tsinnosti vidkhodiv. Smittya tam prosto smittya. TuКурс «Оренда водійських прав» складається з чотирьох модулів по три години кожен. Мова курсу – німецька, оскільки німецька, швидше за все, буде також засобом спілкування з майбутнім орендодавцем. Однак, за бажанням, можна скористатися і перекладачем.

Метою змісту курсу є стійке посилення особистої відповідальності та самоефективності учасників і таким чином зробити важливий внесок в успішну інтеграцію. Пошук житла та теми, пов’язані з переїздом, такі як запит на переадресацію, перереєстрація чи важливі німецькі абревіатури в газетних оголошеннях, тому є невід’ємною частиною курсу.

Учасники також повинні зрозуміти та дізнатися, що означає договір оренди в Німеччині: що ви повинні підмітати тротуар і сходи під час Kehrwoche, навіщо в квартирі детектор диму, як користуватися протипожежною ковдрою, що кімнатна температура не над вікном, але контролюється опаленням або що ви повинні регулярно провітрювати, щоб уникнути цвілі.

 

Цільові групи

Пропозиція спрямована на людей із міграційним походженням, серед інших, які мають право покинути міське житло та переїхати у власну квартиру. Має бути базове знання німецької мови (по можливості рівень В1), оскільки є висока ймовірність того, що німецька мова буде спілкуватися між майбутнім орендодавцем і орендарем. Ще одна цільова група – «покупці вперше», тобто молоді люди, які вперше переїжджають у власну квартиру. Тут ми пропонуємо дві індивідуальні пропозиції: для молодих людей з міграційним походженням і для людей, які виросли в Німеччині.

Propozytsiya spryamovana na lyudey iz mihratsiynym pokhodzhennyam, sered inshykh, yaki mayutʹ pravo pokynuty misʹke zhytlo ta pereyikhaty u vlasnu kvartyru. Maye buty bazove znannya nimetsʹkoyi movy (po mozhlyvosti rivenʹ V1), oskilʹky ye vysoka ymovirnistʹ toho, shcho nimetsʹka mova bude spilkuvatysya mizh maybutnim orendodavtsem i orendarem. Shche odna tsilʹova hrupa – «pokuptsi vpershe», tobto molodi lyudy, yaki vpershe pereyizhdzhayutʹ u vlasnu kvartyru. Tut my proponuyemo dvi indyvidualʹni propozytsiyi: dlya molodykh lyudey z mihratsiynym pokhodzhennyam i dlya lyudey, yaki vyrosly v Nimechchyni.

Пропозиція спрямована на людей із міграційним походженням, серед інших, які мають право покинути міське житло та переїхати у власну квартиру. Має бути базове знання німецької мови (по можливості рівень В1), оскільки є висока ймовірність того, що німецька мова буде спілкуватися між майбутнім орендодавцем і орендарем. Ще одна цільова група – «покупці вперше», тобто молоді люди, які вперше переїжджають у власну квартиру. Тут ми пропонуємо дві індивідуальні пропозиції: для молодих людей з міграційним походженням і для людей, які виросли в Німеччині.

Propozytsiya spryamovana na lyudey iz mihratsiynym pokhodzhennyam, sered inshykh, yaki mayutʹ pravo pokynuty misʹke zhytlo ta pereyikhaty u vlasnu kvartyru. Maye buty bazove znannya nimetsʹkoyi movy (po mozhlyvosti rivenʹ V1), oskilʹky ye vysoka ymovirnistʹ toho, shcho nimetsʹka mova bude spilkuvatysya mizh maybutnim orendodavtsem i orendarem. Shche odna tsilʹova hrupa – «pokuptsi vpershe», tobto molodi lyudy, yaki vpershe pereyizhdzhayutʹ u vlasnu kvartyru. Tut my proponuyem

Про нас

Команда

Герман Ріттер, керуючий директор: «Коли я дивлюся на нашу команду, я бачу енергію, ноу-хау, волю до розвитку та багато пристрасті». Наші лектори вважають себе сучасними командними гравцями та пов’язані один з одним з моменту створення «прокату водійських прав». Її професійний досвід у різних професійних галузях, її соціальні навички, її радість від інших культур та її індивідуальне приземлене ставлення відображені в кожному підрозділі нашої майстерні. Регулярне навчання та навчання протягом усього життя для них є само собою зрозумілим. Ми бачимо цю різноманітність компетенцій як велику перевагу для розвитку курсу. Курс проводиться рівномірно кожним лектором. Пані Вартманн: соціальна робота (бакалавр) та викладач німецької мови. Її досвід роботи з біженцями та молоддю відображено в її командній роботі в орендованому водійському посвідченні. Зокрема, їхні знання щодо аналізу потенціалу, підтримки кар’єрного зростання, професійної орієнтації, а також охорони здоров’я, освіти та соціальних справ завершують наше портфоліо. «Багато маленьких людей, у багатьох маленьких місцях, роблячи багато маленьких кроків, можуть змінити обличчя світу».

Herman Ritter, keruyuchyy dyrektor: «Koly ya dyvlyusya na nashu komandu, ya bachu enerhiyu, nou-khau, volyu dГерман Ріттер, керуючий директор: «Коли я дивлюся на нашу команду, я бачу енергію, ноу-хау, волю до розвитку та багато пристрасті». Наші лектори вважають себе сучасними командними гравцями та пов’язані один з одним з моменту створення «прокату водійських прав». Її професійний досвід у різних професійних галузях, її соціальні навички, її радість від інших культур та її індивідуальне приземлене ставлення відображені в кожному підрозділі нашої майстерні. Регулярне навчання та навчання протягом усього життя для них є само собою зрозумілим. Ми бачимо цю різноманітність компетенцій як велику перевагу для розвитку курсу. Курс проводиться рівномірно кожним лектором. Пані Вартманн: соціальна робота (бакалавр) та викладач німецької мови. Її досвід роботи з біженцями та молоддю відображено в її командній роботі в орендованому водійському посвідченні. Зокрема, їхні знання щодо аналізу потенціалу, підтримки кар’єрного зростання, професійної орієнтації, а також охорони здоров’я, освіти та соціальних справ завершують наше портфоліо. «Багато маленьких людей, у багатьох маленьких місцях, роблячи багато маленьких кроків, можуть змінити обличчя o rozvytku ta bahato prystrasti». Nashi lektory vvazhayutʹ sebe suchasnymy komandnymy hravtsyamy ta povʺyazani odyn z odnym z momentu stvorennya «prokatu vodiysʹkykh prav». Yiyi profesiynyy dosvid u riznykh profesiynykh haluzyakh, yiyi sotsialʹni navychky, yiyi radistʹ vid inshykh kulʹtur ta yiyi indyvidualʹne pryzemlene stavlennya vidobrazheni v kozhnomu pidrozdili nashoyi maysterni. Rehulyarne navchannya ta navchannya protyahom usʹoho zhyttya dlya nykh ye samo soboyu zrozumilym. My bachymo tsyu riznomanitnistʹ kompetentsiy yak velyku perevahu dlya rozvytku kursu. Kurs provodytʹsya rivnomirno kozhnym lektorom. Pani Vartmann: sotsialʹna robota (bakalavr) ta vykladach nimetsʹkoyi movy. Yiyi dosvid roboty z bizhentsyamy ta moloddyu vidobrazheno v yiyi komandniy roboti v orendovanomu vodiysʹkomu posvidchenni. Zokrema, yikhni znannya shchodo analizu potentsialu, pidtrymky karʺyernoho zrostannya, profesiynoyi oriyentatsiyi, a takozh okhorony zdorovʺya, osvity ta sotsialʹnykh sprav zavershuyutʹ nashe portfolio. «Bahato malenʹkykh lyudey, u bahatʹokh malenʹkykh mistsyakh, roblyachy bahato malenʹkykh krokiv, mozhutʹ zminyty oblychchya svitu».

 

Служба

Якщо ви не вирішуєте жодних проблем, не дивуйтеся, що пропозиція нікого не зацікавила. – Петро Савченко Сталий сервіс, ефективне управління якістю, а також цілеспрямовані послуги та задоволення клієнтів є нашим головним пріоритетом. Індивідуальна консультація у вас на місці, електронною поштою чи телефоном або відвідування одного з наших навчальних центрів: ми постараємося зробити вашу індивідуальну консультацію щодо «прокату водійських прав» якомога простішою, щоб вона гармонійно вписувалася у вашу повсякденну роботу . Бажаєте проходити навчання у себе вдома в муніципалітеті? Наші лектори з радістю приїжджають! Вам не вистачає навчальної кімнати? Скажіть нам, ми обов'язково знайдемо відповідне рішення. Ви маєте особливу турботу про оренду водійського посвідчення? Ми з нетерпінням чекаємо на ваші ідеї та пропозиції. Зв'яжіться з нами! Будемо раді поговорити з вами про оренду водійських прав. Він наша кров! Управління якістю Протягом багатьох років euwatec gGmbH перевіряє успішність своїх заходів через стандарти управління якістю та обов'язкову сертифікацію навчальних закладів. На додаток до структури управління якістю існують інші структури, які гарантують, що наші заходи та проекти добре структуровані, послідовні та педагогічно успішні. Усі співробітники euwatec знайомі з внутрішніми інструкціями з управління якістю та специфікаціями посібника з управління якістю для цього заходу. Крім того, всі працюють відповідно до суворих інструкцій із захисту даних. Ці стандарти регулярно перевіряються зовнішніми та внутрішніми аудитами. Співробітник, якому довірено управління якістю, і власний уповноважений із захисту даних компанії гарантують, що відповідні інструкції не тільки виконуються, але й «живуть».

Yakshcho vy ne vyrishuyete zhodnykh problem, ne dyvuytesya, shcho propozytsiya nikoho ne zatsikavyla. – Petro Savchenko Stalyy servis, efektyvne upravlinnya yakistyu, a takozh tsilespryamovani posluhy ta zadovolennya kliyentiv ye nashym holovnym priorytetom. Indyvidualʹna konsulʹtatsiya u vas na mistsi, elektronnoyu poshtoyu chy telefonom abo vidviduvannya odnoho z nashykh navchalʹnykh tsentriv: my postarayemosya zrobyty vashu indyvidualʹnu konsulʹtatsiyu shchodo «prokatu vodiysʹkykh prav» yakomoha prostishoyu, shchob vona harmoniyno vpysuvalasya u vashu povsyakdennu robotu . Bazhayete prokhodyty navchannya u sebe vdoma v munitsypaliteti? Nashi lektory z radistyu pryyizhdzhayutʹ! Vam ne vystachaye navchalʹnoyi kimnaty? Skazhitʹ nam, my obov'yazkovo znaydemo vidpovidne rishennya. Vy mayete osoblyvu turbotu pro orendu vodiysʹkoho posvidchennya? My z neterpinnyam chekayemo na vashi ideyi ta propozytsiyi. Zv'yazhitʹsya z namy! Budemo radi pohovoryty z vamy pro orendu vodiysʹkykh prav. Vin nasha krov! Upravlinnya yakistyu Protyahom bahatʹokh rokiv euwatec gGmbH pereviryaye uspishnistʹ svoyikh zakhodiv cherez standarty upravlinnya yakistyu ta obov'yazkovu sertyfikatsiyu navchalʹnykh zakladiv. Na dodatok do struktury upravlinnya yakistyu isnuyutʹ inshi struktury, yaki harantuyutʹ, shcho nashi zakhody ta proekty dobre strukturovani, poslidovni ta pedahohichno uspishni. Usi spivrobitnyky euwatec znayomi z vnutrishnimy instruktsiyamy z upravlinnya yakistyu ta spetsyfikatsiyamy posibnyka z upravlinnya yakistyu dlya tsʹoho zakhodu. Krim toho, vsi pratsyuyutʹ vidpovidno do suvorykh instruktsiy iz zakhystu danykh. Tsi standarty rehulyarno pereviryayutʹsya zovnishnimy ta vnutrishnimy audytamy. Spivrobitnyk, yakomu dovireno upravlinnya yakistyu, i vlasnyy upovnovazhenyy iz zakhystu danykh kompaniyi harantuyutʹ, shcho vidpovidni instruktsiyi ne tilʹky vykonuyutʹsya, ale y «zhyvutʹ».

 

 

Історія Преса

Тут ви знайдете огляд пройдених курсів для оренди водійських прав: Новини доступні лише німецькою мовою.

Hiddenhausen – Початок 17.03.2018 (успішно завершено)

Steinheim – початок 25.06.2018 (успішно завершено)

Werther – старт 22.06.2018 (успішно завершено)

Герцеброк-Клархоль – початок 17.11.2018 (успішно завершено)

2018
Місто Детмольд – початок 13.11.2018 (успішно завершено) Прес 2019 рік Оренда водійських прав для біженців (Детмольд) PDF

рік Оренда водійських прав, водійські права для орендарів (Blomberg)

Оренда водійських прав для біженців (Детмольд)

Оренда водійських прав, передпокій необхідно підмести під час Kehrwoche (Hiddenhausen)

Оренда водійських прав із застереженнями (Lippinghausen)

Азбука прокату для біженців (Steinheim)

Власна квартира сприяє інтеграції (Steinheim)

Ліцензія на оренду, усі сторони отримують вигоду від курсу (Herzebrock-Clarholz)

2017
рік Оренда водійських прав, Kehrwoche (Hiddenhausen)

Оренда водійських прав для біженців (Hiddenhausen)

Tut vy znaydete ohlyad proydenykh kursiv dlya orendy vodiysʹkykh prav: Novyny dostupni lyshe nimetsʹkoyu movoyu.

Hiddenhausen – Pochatok 17.03.2018 (uspishno zaversheno)
Steinheim – pochatok 25.06.2018 (uspishno zaversheno) Werther – start 22.06.2018 (uspishno zaversheno) Hertsebrok-Klarkholʹts – pochatok 17.11.2018 (uspishno zaversheno) Misto
Detmolʹd – pochatok 13.11.2018 (uspishno zaversheno) Pres 2019 rik Orenda vodiysʹkykh prav dlya bizhentsiv (Detmolʹd)

2018
rik Orenda vodiysʹkykh prav, vodiysʹki prava dlya orendariv (Blomberg)
Orenda vodiysʹkykh prav dlya bizhentsiv (Detmolʹd)
Orenda vodiysʹkykh prav, peredpokiy neobkhidno pidmesty pid chas Kehrwoche (Hiddenhausen) 
Orenda vodiysʹkykh prav iz zasterezhennyamy (Lippinghausen)
Azbuka prokatu dlya bizhentsiv (Steinheim)
Vlasna kvartyra spryyaye intehratsiyi (Steinheim)
Litsenziya na orendu, usi storony otrymuyutʹ vyhodu vid kursu (Herzebrock-Clarholz)

2017
rik Orenda vodiysʹkykh prav, Kehrwoche (Hiddenhausen)
Orenda vodiysʹkykh prav dlya bizhentsiv (Hiddenhausen)